יש חיים אחרי המוות!

גן עדן

מה עושות הנשמות בגן-עדן לאחר פטירתן? ומה אנו יכולים לעשות בקשר לכך?

נשמת האדם היא בעלת חיים ניצחיים ואינה מושפעת ממות הגוף, ואדרבה לאחר המוות היא 'משוחררת' מכבלי הגוף.
בשעה שהנשמה מתלבשת בגוף בשר ודם היא מושפעת ממנו, ניתן לראות זאת בצורה מוחשית: כאשר אדם רעב המחשבה והרגשות שלו מושפעים מכך, הוא מתקשה ללמוד ולהתרכז וכן הלאה.
גם עולם המושגים של הנשמה הוא נחות יותר, היא נהנית ונמשכת לדברים גשמיים וגופניים.

לאחר המוות הנשמה 'עולה' למעלה. ושם בהתאם למעשיה בעולם הזה, היא זוכה לגן עדן, או לזיכוך בגהינום (שאחריו היא תגיע לגן-עדן). בגן עדן הנשמה משתחררת מהנאות גופניות והיא 'פנויה' להנות מדברים רוחניים המתאימים לערכה.

לעומת הנשמה – הגוף אחרי המוות, הופך לחפץ דומם ללא חיות, עד תחיית המתים.

במה הנשמות מתענגים?
גן עדן אינו מקום שבו אוכלים מאכלים טובים ונהנים מתענוגות עולם הזה (שבעים בתולות….). התענוגים בגן עדן הם עבור הנשמה, והם תענוגים רוחניים.

התענוגים בגן עדן (גן נקרא מקום של תענוג) הם שהנשמות יושבות ונהנות מזיו השכינה.  לנשמה מאיר אור אלוקי והיא מתענגת על כך.

זהו המבואר במקומות רבים שבגן עדן הנשמות לומדות תורה, בתורה שלבים ורמות זה על גבי זה, התורה שנלמדת בגן עדן איננה התורה כפי שירדה ונתלבשה במושגים גשמיים בעולם הזה.
לדוגמא: המשנה "שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי" (בבא מציעא א, א), נלמדת בגן עדן על שני נשמות האוחזות במצווה (טלית) וכל אחת טוענת שמצוה זו נעשית בזכותה, כאשר אדם מניח תפילין בהשפעה של חברו, ישנו וויכוח למי 'שייכת' מצוות הנחת התפילין. וכדומה.

גהינום
לאחר זיכוך הנשמה ממה שדבק בה בעולם הגשמי, על ידי שהייתה בגהינום, היא יכולה לעלות לגן עדן. ולפי ערך ה'זיהום' שדבק בה, כך קושי ה'זיכוך' שהיא צריכה לעבור. וכמובן כדאיים היסורים בגיהנום כדי לזכות אחר כך בגן עדן.

"משפט רשעי ישראל בגהינום שתיים עשרה חודש", המקסימום שעל הנשמה לסבול הוא 12 חודשים. (זוהי הסיבה שהאבלים אומרים קדיש פחות משתיים עשרה חודשים, כדי שלא 'להצהיר' שהנפטר היה רשע)

גן עדן העליון וגן עדן התחתון
באופן כללי גן עדן נחלק לשני דרגות: גם עדן התחתון, וגן עדן העליון.
ובפרטיות יותר גם בעליון וגם בתחתון קיימות דרגות עד אין ספור. וזהו שנאמר: "ילכו מחיל אל חיל" עליה מדרגה אחת לעליונה יותר.

בכל דרגה מאיר גילוי אור אלוקי השייך לדרגא זו, וכשהנשמה זוכה (בראש חודש, ע"י קיום מצווה בעולם הזה לזכותה, אמירת קדיש וכדומה) היא עולה לדרגא עליונה יותר.

גן עדן הוא שכר על לימוד התורה, לימוד התורה מתבצע על ידי כוחות הנפש (כוחות השכל הנפשיים) ולכן גן עדן הוא עולם הנשמות בלי גופים.
(ואילו תקופת תחיית המתים היא שכר על קיום המצוות שנעשה באמצעות הגוף, ולכן השכר הוא 'בהשתתפות' הגוף).

היות ובלימוד התורה יש חילוקי דרגות בין יהודי אחד למישנהו, אינו דומה לימודו של מקבל התורה משה רבינו עליו השלום, ללימוד של אנשים כערכנו. לכן ישנם חילוקי מדרגות בשכר בגן-עדן. וכל אחד זוכה לגילוי אלוקי ולתענוג לנשמה כפי חלקו.

"יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה".