לעילוי נשמת

הישארות הנפש היא אחת מערכי היסוד באמונתנו, אנו מאמינים כי גם לאחר מות הגוף, הנשמה נשארת לנצח, ולא חלים בה מושגים כמו מוות.

לאחר המוות הנשמה עולה 'למעלה' ומקבלת את שכרה בגן-עדן על מעשיה בעולם הזה. ולאחר מכן בתחיית המתים, הנשמה חוזרת לחיות בעולם הזה נשמה בגוף.

גם לאחר הסתלקות הנשמה מהגוף, בכחנו להשפיע על הנשמה למעלה, להעלותה ולזכותה בחיי נצח בגן-עדן. קיום מצוות ומעשים טובים מביא מסייע לעילוי נשמת הנפטרים במקומם כעת. ויכול להוציא את נשמת האדם מגהינום, ולהביאו לחיי עולם הבא. עליית הנשמה בגן-עדן היא אין סופית, והיא עולה מחיל אל חיל. גם נשמת הצדיקים ואבות האומה, נשמתם עולה כל הזמן מעלה מעלה בגן-עדן.

כאשר אנו עושים מעשים טובים לעילוי נשמת קרובנו, אנו משפיעים מכאן על הנשמה.

כל מעשה חיובי ומצווה מביאים לעילוי נשמת הנפטרים, יחד עם זאת כדאי לדעת שישנם דברים הנהוגים במיוחד לעילוי נשמת: נתינת צדקה – הקדשה לבית כנסת וכדומה והנצחת זכרון הנפטרים (ויש מהדרים בכתיבת ספר-תורה), לימוד משניות לעילוי נשמה – משנה אותיות נשמה, ואמירת קדיש יתום.